صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

 Workshop in 4 hrs; 
Introduction to applied machine learning Frameworks and Deep learning with Python 
 
 
 
نگاهی کاربردی  به چارچوب های یادگیری ماشین و  یادگیری عمیق با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون
 
معرفی سخنران  
Related image
دکتر نیما حبیب زاده مطلق
 
  دکتری علوم کامپیوتر( هوش مصنوعی) ، دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کبک، کانادا
 مدرک تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده، کالج ونی اق، مونترال، کبک، کانادا
 سابقه حرفه ای و علمی در سیستم های کلان داده ( بیگ دیتا) ،   پردازش تصویر ، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، متن کاوی 
  مدیر فنی توسعه سیستم های هوشمند شرکت دوران 
  عضو سامانه نخبگان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم نهاد ریاست جمهوری ایران 
 مشاور آنالیز دیتا، متن کاوی، پردازش تصویر پژوهشگاه و موسسه تحقیقات پزشکی رویان، تهران، ایران