صفحه اصلی > پرسش هاي متداول
.: پرسش هاي متداول

1) شرایط نمایه شدن در IEEE چیست؟
پاسخ: 
1) مقالات به زبان انگلیسی باشد
2) مقالات مورد پذیرش نهایی توسط داوران قرار گرفته و هزینه ثبت مقاله توسط نویسندگان پرداخت و مقاله ارائه شده باشد
3) مقالات توسط IEEE بخش ایران و در نهایت آمریکا، به لحاظ عدم سرقت علمی و همپوشانی (plagiarism)،  مورد تایید قرار گیرد

2) آیا برای نمایه سازی مقالات انگلیسی در IEEE هزینه جداگانه ای باید پرداخت شود؟
پاسخ: خیر

3) آیا می شود به صورت غیر حضوری در کنفرانس شرکت کرد؟
پاسخ: خیر. حضور یک نویسنده به نمایندگی از سایر نویسندگان در کنفرانس اجباری است

4) آیا مقالات انگلیسی پوستری هم نمایه می شوند؟
پاسخ: بله. تمامی مقالات انگلیسی فارغ از نحوه ارائه در روند نمایه سازی قرار می گیرند.