صفحه اصلی > محل برگزاری و اخد ویزا
.: محل برگزاری و اخد ویزا

 روادید الکترونیکی

 فرم ثبت الکترونیکی درخواست روادید غیر مهاجرتی

فرم ثبت الکترونیکی درخواست روادید غیر مهاجرتی برای ثبت درخواست سفرهای موقت به جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. درخواست های ثبت شده بصورت الکترونیکی از طریق اینترنت برای بخش کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد. برای اقدام به اخذ ویزا لطفا به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

http://en.mfa.ir

http://e_visa.mfa.gov.ir/en

 

************************************************************************************************************

 

محل برگزاری کنفرانس
دانشکده مهندسی کامپیوتر

 
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
تلفکس: 982166684185+
تلفن همراه: 989032258408+