اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فایل صوتی سخنرانان کلیدی
لطفا جهت دانلود فایل صوتی سخنرانان کلیدی کنفرانس، لینک دلخواه را کلیک فرمایید.

 با سلام

لطفا جهت دانلود فایل صوتی سخنرانان کلیدی کنفرانس لینک دلخواه را کلیک فرمایید.

1- فایل صوتی سخنرانی دکتر ایوانس:    

http://aeuso.org/kbei/Dr.%20Evans.mp3 


2- فایل صوتی سخنرانی دکتر اوکافور:    

http://aeuso.org/kbei/Dr.%20Okafor.mp3
back2018-01-12Voting is1 time