اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

جدول زمانبندی روز کنفرانس
نویسندگان محترم مقالات جهت اطلاع از جدول زمانبندی به ادامه مطلب مراجعه نمایند

 نویسندگان محترم می توانند جهت مشاهده جدول زمانبندی کنفرانس بر روی لینک زیر کلیک نمایند
 توجه: زمان ارائه برای هر مقاله شفاهی 13 دقیقه در نظر گرفته شده است.


back2017-12-14Voting is9 time