اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دانلود فایل مشخصات مقاله ثبت شده توسط نویسندگان
پژوهشگران گرامی جهت اطلاع و دریافت فایل مشخصات مقالات ثبت شده در کنفرانس (یعنی مقالاتی که طبق اطلاعیه قبلی به آدرس paper@kbei.ir فرستاده شده اند) به ادامه مطلب مراجعه نمایند.

 پژوهشگران گرامی جهت اطلاع و دریافت فایل مشخصات مقالات ثبت شده در کنفرانس (یعنی مقالاتی که طبق اطلاعیه قبلی به آدرس paper@kbei.ir فرستاده شده اند) بر روی فایل زیر کلیک نمایند.

 

توجه: این مشخصات نهایی می باشد و امکان ویرایش مجدد وجود ندارد. back2017-12-11Voting is4 time