اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای پرداخت آنلاین
پژوهشگران محترمی که مقاله آنها در وضعیت پذیرش نهایی قرار می گیرد می توانند جهت پرداخت هزینه ثبت نام روی ادامه مطلب کلیک نمایند

 پژوهشگران محترمی که مقاله آنها در وضعیت پذیرش نهایی قرار گرفته است، می توانند جهت اطلاع از چگونگی پرداخت آنلاین هزینه ثبت مقالات، فایل زیر را دانلود نمایند.

back2017-10-13Voting is12 time