اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان چاپ مقالات پذیرفته شده در IEEE Xplore Digital Library
مجموعه مقالات پذیرش شده در کنفرانس در IEEE Xplore Digital Library نمایه خواهند شد.

آن دسته از مقالاتی که از شرایط لازم جهت نمایه سازی برخوردار باشند در پایان کنفرانس جهت درج، به IEEE Xplore Digital Library ارسال خواهند شد.

back2017-09-16Voting is27 time