اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نمایه شدن کنفرانس در پایگاه IEEE
مشاهده اطلاعات مربوط به چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری (kbei-2017) بر روی پایگاه IEEE


لطقا جهت مشاهده اطلاعات مربوط به چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری (kbei-2017) بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=42720 

back2017-09-16Voting is5 time