اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فایل صوتی سخنرانان کلیدی
لطفا جهت دانلود فایل صوتی سخنرانان کلیدی کنفرانس، لینک دلخواه را کلیک فرمایید.


more2018-01-12Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

ارسال فرم کپی رایت
ارسال فرم کپی رایت فرستاده شده توسط IEEE امریکا، به ایمیل نویسندگانی که مقاله را ارسال نموده اند.


more2018-01-08Voting is4 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
4

شناسه شرکت کنندگان جهت پذیرش در روز کنفرانس
نویسندگان محترم جهت اطلاع از شناسه خود جهت پذیرش در روز کنفرانس به ادامه خبر مراجعه فرمایند


more2017-12-18Voting is4 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
4

جدول زمانبندی روز کنفرانس
نویسندگان محترم مقالات جهت اطلاع از جدول زمانبندی به ادامه مطلب مراجعه نمایند


more2017-12-14Voting is9 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
9

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر